AVRUPA KITASI

AVrupa Kıtası Bilgileri...

 

Avrupa Kıtası Hakkında Genel Bilgiler...

     Avrasya olarak bilinen eski dünya kıtasının batısındaki büyük yarımada olan Avrupa; Sami dillerde Erep veya  Irib "Güneşin Battığı Taraf" anlamına gelir. Fenikelilerden Yunanlılara geçen bu ad, Yunanca' da Europa olmuş ve Ege denizine göre batıda bulunan ülkelere bu ad verilmiştir.

 

     Kapladığı alan yönünden Okyanusya' dan sonra en küçük 2. kıta olan Avrupa; batıda Atlas Okyanusu, kuzeyde Kuzey Buz denizi ve Atlas Okyanusu, güneyde Akdeniz ve doğuda Asya kıtası ile çevrilidir. Avrupa kıtası güneyde Afrika kıtasına oldukça yaklaşır (Cebelitarık boğazı 14 km). Güneydoğuda ise Asya ile hemen hemen bitişir. (İstanbul boğazı 0,7 km., Çanakkale boğazı 1,3 km.)

 

     Avrupa' nın doğuda kesin bir sınırı bulunmamakla beraber, kuzeyden güneye Ural dağları, Ural nehri, Maniç çukuru, Karadeniz, İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Ege Denizinden geçecek hattı sınır kabul edebilir.

 

     Avrupa' nın yüzölçümü 10.523.000 km2 dir. Bu ise yeryüzünün %5' i, karaların %15' i  Avrasya’ nın 1/5' i demektir.

 

     Avrupa, yaklaşık olarak harita üzerinde 35 ile 70 kuzey paralel daireleri ile 10 ile 60 doğu meridyenlerinin çerçevelediği bir üçgene benzer. Kıtada 0-4 saat dilimleri yer alır.

 

     Avrupa' nın uç noktaları ise; kuzeyde Kuzey burnu (71° 10' kuzey enlemi), güneyde Mora' nın Matapan burnu (36° 23' kuzey enlemi), Batıda Rocca (Portekiz) burnu (9° 29' batı boylamı), doğuda Ural dağları (60° doğu boylama)' dır. Rocca burnu ile Ural dağları arasındaki uzunluk 5.500 km, Kuzey burnu ile Matapan burnu arasındaki genişlik 3800 km' dir.

 

     Öteden beri büyük krallık ve imparatorluklara beşiklik yapmış bu kıta, sanayi devriminden sonra da, gelişmişliğini korumuş ve diğer tüm kıtalara göre sanayileşmesini kısa sürede tamamlamıştır.

 

     Avrupa' nın önemi, konumu, yüz ölçümü, doğal kaynakları, nüfusu ve fiziki özelliklerinden değil, sahip olduğu insan kaynağı ve onun niteliklerinden ileri gelmektedir. İyi eğitilmiş insanlardan oluşan nüfus, bilim ve teknolojide göstermiş olduğu ilerlemeler sayesinde, ekonomik yönden de gelişmiş ve yüksek bir hayat standardına ulaşmıştır. Doğal kaynakları az olan Avrupa, bu gelişmesini tamamen insan kaynağının yüksek niteliklerine borçludur.

 

     Günümüzde dünyanın en büyük güç odağı olan ABD' nin halkı da çok büyük oranda Avrupa kökenlidir. Ayrıca bilimsel ve teknolojik gelişmelerin kilometre taşları olan önemli buluşların çoğu da Avrupalılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Avrupa ülkelerinin her yönden birleşmesini amaçlayan ve bu yolda önemli aşamalar gerçekleştiren Avrupa Birliği, Avrupa' nın dünyadaki gücünü ve önemini daha da artırmaktadır.

 

     1990 yılına kadar Avrupa' da birbirinden farklı siyasal ve ekonomik sistemler ve bunların temsilcilerinden oluşan bloklar mevcuttu. Bunlardan biri, şimdi de mevcut olan çok partili demokratik sistemi ve serbest pazar ekonomisini uygulayan Batı Bloku diğeri ise tek partili sosyalist siyasal sistemle sıkı bir devletçi ekonomiyi uygulayan Doğu Bloku' ydu. Ancak Doğu Bloku' nun lideri olan SSCB' nin ekonomik ve siyasal sisteminin iflas etmesiyle doğu bloku da çökmüştür. Eski Doğu Bloku ülkeleri, ekonomik ve siyasal sistem olarak Batı Blokuna yakınlaşma yolunda önemli adımlar atmışlardır.

 

     Çok partili demokratik sisteme ve serbest pazar ekonomisine geçiş yapmanın sancıları atlatılmak üzeredir. Avrupa Birliği' ne yapılan başvurular olumlu karşılanmış ve başvuran ülkeler ile AB arasında uyum çalışmaları sürdürülmektedir. Doğu Bloku' nun askeri örgütü olan COMECON da dağıtılmış ve eski doğu bloku ülkeleri, Batı Avrupa' nın askeri örgütü olan NATO' ya girmek için başvuruda bulunmuşlar ve bu konuda önemli gelişmeler sağlanmıştır. Böylece Avrupa' da 1990 öncesinin askeri, ekonomik ve siyasi kutuplaşması önemli ölçüde ortadan kalkmıştır.

 

Avrupa' nın genel coğrafî özellikleri maddeler halinde şöyledir;


1)Avrupa bir inkılaplar ülkesidir. Özellikle demokrasi, sanayi ve bilimsel açıdan dünyayı etkileyen inkılapları gerçekleştirmiştir.


2)Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bir kıtadır. Hayat seviyesi yüksektir. Nüfus artışı çok azdır. Hatta bazı ülkelerde nüfus azalması vardır.


3)Avrupa, dünyada ihracat ve ithalatta önde gelen kıtadır. Dünyada üretilen sanayi ürünlerinin üçte biri bu kıtaya aittir.


4)Sanayileşmiş ülkelerin toplandığı bir kıtadır. Birleşik Krallık (İngiltere), Fransa, İtalya ve Almanya sanayileşme açısından çok ileri durumdadır.


5)Çeşitli milletlere mensup insanların yaşadığı Avrupa' da 20' den fazla devlet vardır. Komşu ülkeler arasında dil ve ekonomik açıdan önemli farklar bulunur.

 

     Avrupa Kıtasının ortalama yükseltisi 330 m' dir. Türkiye' nin 1.132 Asya' nın 1.010, Afrika' nın 600 m. ortalama yükseltiye sahip olduğu dikkate alınınca Avrupa' nın, alçak bir kıta olduğu ortaya çıkar. Kıtanın kenarlarında irili-ufaklı çok sayıda yarımada vardır. Yarımadaların en büyükleri; İskandinav, İber, İtalya ve Balkan yarımadalarıdır. Kıtaya ait adaların başlıcalarıysa Atlas Okyanusundaki Britanya adaları ve İzlanda ile Akdeniz'deki Sicilya, Sardinya, Korsika, Malta, Balear adaları ve Girit' tir.

 

     Okyanus ve denizlerin kara içerisinde çok fazla sokulmaları, ada ve yarımadaların çokluğu, iklimi olumlu yönde etkilemiştir. Avrupa çok dağınık bir kıta olmasına rağmen ılıman okyanus iklimi sayesinde, insan yaşamasına en elverişli bir kıtadır. İşte bu nedenle, bu kıtada gelişmiş bir Avrupa medeniyeti ortaya çıkmıştır. 10 milyon km²' lik bir alana sahip olan küçücük bir kıtada bugün 650 milyonu aşkın bir nüfus yaşamaktadır. Dünya nüfusunun %10' una sahip olan Avrupa, dünya gelirinin %40' ına sahiptir.

 

     Kıtanın nüfusu yaklaşık 700 milyon civarında olup dünya nüfusunun yedide biri kadarını oluşturur. Nüfusun büyük bölümü şehirlerde yaşamaktadır. Londra, Paris, Madrid, Berlin, Roma, Viyana, Budapeşte, Münih, Hamburg Avrupa' nın olduğu kadar dünyanın da tarihi eserlerinin yer aldığı metropoller içindedir. Nüfus artışı çok yavaştır. Bazı ülkelerde nüfus azalması vardır. Yaşlı insanların sayısı gittikçe artmaktadır. Yaklaşık 50 milyon Avrupalı özellikle Amerika ve Okyanusya' ya göç etmiştir. Batı Avrupa ve İskandinavya ülkelerinde kişi başına düşen milli gelir fazladır; bu nedenle halkın satın alma gücü ve hayat standardı yüksektir.

www.internethatti.com

Avrupa Kıtası' nda ki Ülkeler...

 

Batı Avrupa

Almanya

Avusturya

Belçika

Fransa

Hollanda

İsviçre

Lihtenştayn

Lüksemburg

Monako

 

 

Doğu Avrupa

Belarus

Bulgaristan

Çek Cumhuriyeti

Macaristan

Moldova

Polonya

Romanya

Rusya

Slovakya

Ukrayna

 

Kuzey Avrupa

Birleşik Krallık (İngiltere)

Danimarka

Estonya

Finlandiya

İzlanda

İrlanda

İsveç

Letonya

Litvanya

Norveç

 

 

 

Güney Avrupa

Andora

Arnavutluk

Bosna-Hersek

Hırvatistan

İtalya

İspanya

Karadağ

Kosova

Makedonya

Malta

Portekiz

San Marino

Sırbistan

Slovenya

Yunanistan

Vatikan


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:
Reklam
 
HABERLER
 
İŞTE BUYRUN!
 
Gazateler
 
 
Bu sitede toplam 28173 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=